Λεωφορείου

Κατηγορίες Διπλωμάτων Λεωφορείου
Χατζηγιάννης Τάσος | Σχολή οδηγων Πέραμα - Πειραιάς


 

Λεωφορείο D1


Δίπλωμα λεοφωρείου D1' κατηγορίας
Λεωφορεία: 8 έως 16 επιβατών (εκτός του οδηγού) με μέγιστο μήκος τα 8 μέτρα.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης συρμού ή αρθρωτού οχήματος έως 750 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Αυτοκινήτου.

Ηλικία: τουλάχιστον 21 ετών.

 
Λεωφορείο D


Δίπλωμα λεοφωρείου D' κατηγορίας
Λεωφορεία: άνω των 8 επιβατών.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης συρμού ή αρθρωτού οχήματος έως 750 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Αυτοκινήτου.

Ηλικία: τουλάχιστον 24 ετών ή 21 ετών με Π.Ε.Ι.

 

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Είναι το πρώτο μου δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 
Έχω άλλο δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)