Π.Ε.Ι.

Κατηγορίες Διπλωμάτων Π.Ε.Ι.
Χατζηγιάννης Τάσος | Σχολή οδηγων Πέραμα - ΠειραιάςΤο Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτικό για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1Ε, D, DE.

C1, C1E, C, CE:  Π.Ε.Ι Μεταφοράς Εμπορευμάτων με ισχύει για 5 έτη
D1, D1Ε, D, DE:  Π.Ε.Ι Μεταφοράς Επιβατών με ισχύει για 5 έτη

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
 C πριν τις 10/9/2009
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία Διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 
 C μετά τις 10/9/2009
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 
 D πριν τις 10/9/2008
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 
D μετά τις 10/9/2008
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)