Μοτοσυκλέτας

Κατηγορίες Διπλωμάτων Μοτοσυκλέτας
Χατζηγιάννης Τάσος | Σχολή οδηγων Πέραμα - Πειραιάς


 

AM-50 cc


Δίπλωμα μηχανής/μοτοσυκλέτας 50 κυβικών ΑΜ (50cc)
Μοτοποδήλατα δίκυκλα: μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.
Μοτοποδήλατα τρίκυκλα: μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.
Ελαφριά τετράκυκλα: μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλιδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα με μάζα κενού οχήματος έως 350 kg.

Ηλικία: τουλάχιστον 16 ετών.

 
Α1-125 cc


Δίπλωμα μηχανής/μοτοσυκλέτας 125 κυβικών Α1 (125cc)
Μοτοσικλέτες: μέγιστου κυβισμού 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα: των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,34 hp).

Ηλικία: τουλάχιστον 18 ετών.

 
Α2-400 cc


Δίπλωμα μηχανής/μοτοσυκλέτας 400 κυβικών Α2 (400cc)
Μοτοσικλέτες: μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp ανεξαρτήτως κ.εκ.) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Ηλικία: τουλάχιστον 20 ετών.

 
A-Aπεριόριστα


Δίπλωμα μηχανής/μοτοσυκλέτας απεριορίστων κυβικών Α
Μοτοσικλέτες: οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα: η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

Ηλικία: τουλάχιστον 24 ετών ή 22 ετών αν είστε ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία.

 

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Είναι το πρώτο μου δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 
Έχω άλλο δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)