Αυτοκίνητου

Κατηγορίες Διπλωμάτων Αυτοκίνητου
Χατζηγιάννης Τάσος | Σχολή οδηγων Πέραμα - Πειραιάς


 

Αυτοκίνητο B


Δίπλωμα αυτοκινήτου Β' κατηγορίας
Επιβατικά: έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού.
Φορτηγά: έως 3.500 kgr μικτού βάρους.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης ρυμουλκουμένου έως 750 kgr.

Ηλικία: τουλάχιστον 18 ετών.

 
Αυτοκίνητο B96


Δίπλωμα αυτοκινήτου Β'96 κατηγορίας
Επιβατικά: έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού.
Φορτηγά: έως 3.500 kgr μικτού βάρους.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης (ρυμουλκό + ρυμουλκούμενου) έως 4.250 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Αυτοκινήτου.

 
Αυτοκίνητο BE


Δίπλωμα αυτοκινήτου BE κατηγορίας
Επιβατικά: έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού.
Φορτηγά: έως 3.500 kgr μικτού βάρους.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης (ρυμουλκό + ρυμουλκούμενου) άνω των 4.250 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Αυτοκινήτου.

 

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Είναι το πρώτο μου δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 
Έχω άλλο δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)