Νταλίκας

Κατηγορίες Διπλωμάτων Νταλίκας
Χατζηγιάννης Τάσος | Σχολή οδηγων Πέραμα - Πειραιάς


 

Φορτηγό C1E


Δίπλωμα φορτηγού C1E' κατηγορίας
Φορτηγά: έως 7.500 kgr μεικτό βάρος.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου 750 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Φορτηγού C1'.

 
Φορτηγό CE


Δίπλωμα φορτηγού CE' κατηγορίας
Φορτηγά: από 3.501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.
Απαιτείται: δίπλωμα Φορτηγού C'.

 
Λεωφορείο D1E


Δίπλωμα λεοφωρείου D1E' κατηγορίας
Λεωφορεία: έως 16 επιβατών (εκτός του οδηγού) με μέγιστο μήκος τα 8 μέτρα.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης συρμού ή αρθρωτού οχήματος άνω των 750 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Λεωφορείο D1'.

 
Λεωφορείο DE


Δίπλωμα λεοφωρείου DE' κατηγορίας
Λεωφορεία: άνω των 8 επιβατών.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης συρμού ή αρθρωτού οχήματος άνω των 750 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Λεωφορείο D'.

 

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκετε στην περίπτωση που είστε κάτοχος C ή C1 ή D ή D1 και θέλετε να βγάλετε δίπλωμα CE ή C1E ή DE ή D1E.
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία διπλώματος
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)