Φορτηγού

Κατηγορίες Διπλωμάτων Φορτηγού
Χατζηγιάννης Τάσος | Σχολή οδηγων Πέραμα - Πειραιάς


 

Φορτηγό C1


Δίπλωμα φορτηγού C1' κατηγορίας
Φορτηγά: έως 7.500 kgr μεικτού βάρους.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης ρυμουλκουμένου έως 750 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Αυτοκινήτου.

Ηλικία: τουλάχιστον 18 ετών.

 
Φορτηγό C


Δίπλωμα φορτηγού C' κατηγορίας
Φορτηγά: από 3.501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού.
Ρυμουλκούμενο: δυνατότητα έλξης ρυμουλκουμένου έως 750 kgr.
Απαιτείται: δίπλωμα Αυτοκινήτου.

Ηλικία: τουλάχιστον 21 ετών ή 18 ετών με Π.Ε.Ι.

 

 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Είναι το πρώτο μου δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)
 
Έχω άλλο δίπλωμα
 
 
Δικαιολογητικά:
  Α.Φ.Μ.
  Φωτοτυπία διπλώματος
  2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς)