ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

Διεκπεραιώσεις
Σχολή Οδηγών Χατζηγιάννης Τάσος | Πέραμα - Πειραιάς


 
Η σχολή οδηγών μας και το έμπειρο προσωπικό μας είναι πάντα στην διάθεσή σας και έτοιμοι να αναλάβουν οποιαδήποτε διεκπεραιωτική εργασία επιθυμείτε.

 

  Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
 
Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
Το ερασιτεχνικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση όταν ο κάτοχος κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έπειτα κάθε 3 χρόνια.
Το επαγγελματικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια και όταν ο κάτοχος κλείσει των 65ο έτος της ηλικίας του κάθε 3 χρόνια.

Όλα τα ερασιτεχνικά διπλώματα που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Το δίπλωμα.
  Α.Φ.Μ.
  Βιβλιάριο Υγείας.
  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
  Παράβολα
 
  Έκδοση Νέου Τύπου Διπλώματος
 
Έκδοση Νέου Τύπου Διπλώματος
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Το δίπλωμα.
  Α.Φ.Μ.
  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
  Παράβολο
 
  Απώλεια - κλοπή κάρτας ταξί
 
Απώλεια - κλοπή κάρτας ταξί
Σε περίπτωση που χάσατε ή σας κλέψανε την κάρτα ταξί θα χρειαστείτε τα παρακάτω:
 
  ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΞΙ
Χαρτί από την αστυνομία, Ταυτότητα, Δίπλωμα, 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου & Παράβολο για απώλεια κάρτας ταξί
 
  ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΞΙ ΜΗ ΛΗΓΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ
Χαρτί από την αστυνομία, Ταυτότητα, Δίπλωμα, Παράβολο για απώλεια κάρτας ταξί & 30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)
 
  ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΞΙ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕ ΛHΓΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΑΞΙ
Χαρτί από την αστυνομία, Ταυτότητα, Δίπλωμα, Παράβολο για απώλεια κάρτας ταξί & 30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)
 
Αν έχει λήξει έως 6 μήνες τότε θα χρειαστεί
Παράβολο 
30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)

Αν έχει λήξει από 6 μήνες έως 5 χρόνια τότε θα χρειαστεί
Πενταπλάσιο παράβολα
30 ευρώ (3×10) για γιατρούς (Παθολόγο,Οφθαλμίατρο,Ψυχίατρο)

Αν έχει λήξει από 5 χρόνια και άνω
Θα πρέπει να δώσετε εξετάσεις από την αρχή
 
  Απώλεια - Κλοπή Άδειας Οδήγησης
 
Απώλεια - Κλοπή Άδειας Οδήγησης
Εάν χάσατε την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (απώλεια, κλοπή) και δεν παρακρατείτε από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή, μπορείτε να καταθέσετε δικαιολογητικά για επανέκδοση της αδείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Το δίπλωμα.
  Α.Φ.Μ.
  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
  Παράβολα
 
  Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδηγού Ταξί
 
Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδηγού Ταξί
Η ειδική άδεια οδηγού ταξί ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  5 φωτογραφίες έγχρωμες.
  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
  Α.Φ.Μ.
  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  Ειδική άδεια οδηγού ταξί (Την πρωτότυπη).
  Παράβολο
  Παθολόγο,Οφθαλμίατρο και Ψυχίατρο.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Το δίπλωμα οδήγησης πρέπει απαραίτητα να είναι σε ισχύ.
  Η Ειδική Άδεια Οδηγού Ταξί ανανεώνεται μόνο στην υπηρεσία που έχει εκδοθεί.
  Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, τότε υποβάλλεται το Πενταπλάσιο σε πόσο Αποδεικτικό είσπραξης δημοσίου ταμείου.
  Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναδώσει εξετάσεις για την επανέκδοση της.
 
  Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου
 
Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου
Η κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Ψηφοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή
  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ
  Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις
  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
  Παράβολο
 
  Μεταβίβαση Αυτοκινήτου-Μοτοσικλέτας
 
Μεταβίβαση Αυτοκινήτου-Μοτοσικλέτας
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο μας από τον αγοραστή και τον πωλητή. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  Φωτοτυπία ταυτότητας αγοραστή και πωλητή.
  Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.
  ΚΤΕΟ σε ισχύ.
  Παράβολο
 
  Άδεια Οδήγησης Γεωργικών Ελκυστήρων (τρακτέρ)
 
Άδεια Οδήγησης Γεωργικών Ελκυστήρων (τρακτέρ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Αίτηση
  Πιστοποιητικό υγείας (παθολόγου) με σφραγισμένη φωτογραφία
  Δύο (2) φωτογραφίες
  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (αν υπάρχει)
  Φωτοτυπία Α.Δ.Τ.
 
  Δίπλωμα Οδηγού Ταξί
 
Για την Έκδοση Ειδικής Αδείας Οδηγού Ταξί απαιτούνται:
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για κάτοχο ερασιτεχνικού/επαγγελματικού  διπλώματος.


  5 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις. (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  Αριθμός Α.Φ.Μ.
  Βιβλιάριο Υγείας
  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις
  Παράβολα
  Βεβαίωση οφθαλμίατρου, παθολόγου και ψυχιάτρου
  Απολυτήριο δημοτικού γεννηθείς έως 1969
  Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου γεννηθείς από 1969 και μετά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Ο υποψήφιος πηγαίνει σε γιατρούς (οφθαλμίατρο, παθολόγο και ψυχίατρο) που έχουν    σύμβαση με το υπουργείο μεταφορών.
  Καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση κάρτας υποψήφιου οδηγού ταξί.
  Προγραμματίζει ημερομηνία για την γραπτή εξέταση.
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ο υποψήφιος οδηγός ταξί θα εξεταστεί γραπτός στα εξής ερωτηματολόγια:
α.Ερωτηματολόγιο για απόκτηση ειδικής αδείας οδηγού ταξί με τα εξής θέματα:
Κανονισμοί, Α΄ Βοήθειες, Τεχνικά Θέματα, Τοπικά Θέματα κλπ.
 
Η σχολή μας αναλαμβάνει και τα 3 στάδια της διαδικασίας.
  Σας καθοδηγούμε στην συλλογή και συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
  Εκδίδουμε την κάρτα υποψήφιου οδηγού ταξί.
  Σας προετοιμάζουμε για τις γραπτές εξετάσεις και προγραμματίζουμε την ημερομηνία εξέτασης.

 


 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  O αιτών να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα τουλάχιστον για δύο χρόνια.
  Nα μην εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία.
  Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο τύπου Α.